График

Редовни занимания с група

Понеделник

Вили 10:30 – 11:30 

Маша 19:00 – 20:30 

Вторник

Вили 19:00 – 20:00 

Сряда

Вили 14:00 – 15:00

Цвети 19:15 – 20:15

Четвъртък

Дончо Лисийси  индивидуални занимания с предварително уговорен час

Маша 17:00 – 18:30 

 

Петък