УЛТ

Универсално Лечебно Тао

Грандмастър Мантак Чиа създава системата на Универсалното Лечебно Тао, за да предаде ефективно многобройните древни медитативни и вътрешно енергийни практики, които са му били предадени от голям брой учители и мъдреци в цяла Азия.

Негово искрено желание е всеки индивид да има възможността да завърши хармоничната еволюция на своите тяло, ум и дух. С помощта на тези практики, изпълняващият ги се научава да поема лична отговорност за своето собствено физическо, емоционално и духовно здраве.

Развивана повече от 50 години, УЛТ се е превърнала в уникална, практична и модерна система, лесна за практикуване в ежедневието. Преподавана от над 1000 сертифицирани инструктори и практикуващи на всички континенти, Универсално Лечебно Тао представлява степенувано обучение, даващо възможност на отделния човек да има достъп до избора да развива своя физически, ментален, емоционален и духовен потенциал, така че да се превърне в свой собствен лечител и господар.

Учейки се да подхранваме и лекуваме себе си, поставяме стабилна основа за реализиране на нашия духовен потенциал. Възстановяването на пряката връзка с природните енергии, които ни заобикалят, повишава спонтанно фината осъзнатост, необходима за духовния прогрес. Накрая ограниченията на физическото тяло се превъзмогват чрез развитието на енергийните тела на душата и духа.

Чрез самолечението се ражда лечителят. Веднъж след като енергийните меридиани на тялото се отворят и енергията на вътрешните органи се хармонизира, тази уникална интегрирана енергия е годна да лекува и другите. Тогава, чрез свързване и отваряне за източниците от енергия около нас в природата и Вселената, безгранична лечебна енергия става достъпна за благото на всички.

Освен клоновете за енергийна медитация, лечебна любов, бойни изкуства и Чи ней цзан органен масаж, съществува и част свързана с безсмъртието (просветлението). Тази част дава подкрепа за радостен и здравословен живот, дълголетие и отговори за значението на вечния живот.