Китайски алманах 2016 - 2017

Година на огнената маймуна

calendar_NEW_V.indd

В нашият алманах за годината на огнената маймуна (февруари 2016 – февруари 2017) съчетаваме грегориански календар с китайска астрология, чигун и медицина. Това е един опит да покажем, че в китайската космология всичко е свързано и, следователно, човекът би трябвало да бъде разглеждан в контекста на тази свързаност.

Алманахът е с 14 листа в размер 40х60 см. На корицата е представена символна графика на китайския часовник с 12-те животни и свързаните с тях часове, дни, месеци и години. Всеки лист съдържа месец от годината и свързания с него меридиан, активен орган през сезона и лечебните звуци, с които можем да трансформираме негативните емоции (6 лечебни звука по системата на Гранд Мастър Мантак Чиа). За всеки ден от месеца има информация за съвкупността от енергийни влияния и обща оценка на деня. Последният лист е легенда с детайлно описание на използваните символи. В него има и някои  интересни допълнения от астрологията, които бихте могли да пресметнете за себе си.

Цена 35 лв.

За поръчки и допълнителна информация, моля пишете на masha@uht-kan-li.bg