Чигун – кратко представяне на базовите практики

Какво представлява Чигун 

Чигун е работа с енергията. Това са бавни физически движения и пози, съчетани с дишане, медитация, визуализация, звуци. Съсредоточаваме се върху определени концепции или добродетели като радост, обич, доверие, прошка и др.

Дишане

Дишането е първото ни съприкосновение с Чи (енергията). Чрез него Чи отвън влиза вътре в нас. То движи Чи в тялото и с негова помощ се извършва енергийният обмен (отвън навътре и отвътре навън). Чрез дишането привличаме Чи от външните енергийни източници – земна, небесна, космическа енергии, за да се подхранваме или съответно отдаваме енергия, за да се изчистваме.

По време на упражненията, когато се свържем с външните енергийни източници и след като събудим центъра си, ние завъртаме Чи в нас по определени пътища, наречени меридиани и микрокосмическа орбита, за да я рафинираме и да я усвоим. След това сгъстяваме и съхраняваме енергията.

Основните видове дишане, които се използват в базовите практики са: коремно дишане – при вдишване поемаме Чи, като напълваме корема, при издишване прибираме корема и тогава или освобождаваме енергия с цел изчистване или я кондензираме (сгъстяваме) с цел съхраняване; обратно коремно дишане – при вдишване корема хлътва навътре и насочва енергията към бъбреците, при издишване се връща в изходна позиция – използва се за активиране на есенцията в бъбреците (наследствената енергия).

Как медитираме

При таоистката медитация мисълта движи енергията. Енергията отива там, където отива мисълта.

Първоначално се учим да насочваме мисълта си навътре в нас, да активираме енергийните си центрове, движим мисълта по енергийните канали. В началото го правим повече интелектуално и волево, но постепенно започваме да усещаме и енергията.

Какво визуализираме

Златана топка в основния енергиен център, другите си центрове. Те са енергийните източници вътре в нас. Визуализираме светлина и цветове, органите и меридианите в тялото си. Визуализираме и външните енергийни източници, които ни зареждат, връзката си с тях.

Шест лечебни звука

Шестте лечебни звука са органна медитация, свързана с работа с емоциите. В Таоизма емоциите се разглеждат като енергия и затова се смята, че ние не можем просто да се оттървем от нежеланите емоции без това да доведе до негативни последствия, но можем да се научим да ги трансформираме в положителни.

По време на практиката насочваме вниманието си навътре към всеки орган поотделно. Визуализираме петте основни ински органа, свързани с петте елемента: бял дроб – метал, бъбреци – вода, черен дроб – дърво, сърце – огън, далак и панкреас (възприемат се като един орган) – земя. Шестият звук е свързан с тройния енергизатор (нагревател) – трите енергийни секции на тялото. Чрез него се регулира топлината в тялото.

Органите се смятат за домове на емоциите. Всеки от тях поражда определена група емоции и съответно се свързва както с негативните, така и с позитивните емоции. Изчистваме негативните емоции, като ги издишаме със звук и ги насочваме към земята, а от земята вдишваме чиста енергия и светлина с определен цвят и качества (добродетели), с които насищаме органа.

Цели на чигун

С тези практики ние се учим да се адаптираме по-лесно към средата и нейните промени, т.е. да се справяме успешно със стреса, като станем способни да влияем на собствените си реакции.

Работим върху засилването на обичта към себе си и другите, като предпоставка за създаване на трайна положителна среда вътре в нас.

Техниките на чигун са инструменти за постигане на цялостност и хармония вътре в нас, както и “хармония на вътрешното с външното” (хармония на вътрешния ни свят със средата отвън). Това според древните таоисти е и ключът към здравето, щастието и дълголетието.

* Практиките на Универсално Лечебно Тао се разграничават от всякакви догми и религиозни схващания. С тях могат да се занимават всички, независимо от възраст, пол, раса, разбирания, принадлежност. Основават се на ранния Таоизъм, който е възникнал като естествен стремеж за хармония с природата и действие в синхрон с нейните закони.