УЛТ - България

Универсално Лечебно Тао в България

Сайтът на Мариела Таскова е http://taobg.eu

В него можете да  намерите информация за предстоящи семинари, както и за провежданите от нея периодични занимания по чигун.

 

Системата на Универсално Лечебно Тао става известна в страната ни още веднага след 10 ноември, с издаването на първите книги на Грандмастър Мантак Чиа. Минават доста години обаче, преди да се появи сертифициран преподавател по тази система.

Мариела Таскова отива в Тайланд, за да се обучава за инструктор в Тао Гардън, където получава правото да преподава. Тя посещава и много семинари на Мантак Чиа и старши инструктори в Англия, Германия, Швейцария и САЩ и др. страни.

Освен, че става първият преподавател, тя е и координатор на системата за България. С получаването на право да развива системата в страната ни, Мариела започва да кани инструктори на високо ниво, които провеждат обучения и семинари, за да се предава познанието от живи учители. Целта й е да увеличи групата на преподаващите по системата сертифицирни инструктори.

В рамките на няколко години на два пъти се провеждат обучения за първо ниво инструктори. Преминалите през това обучение, след определена подготовка и полагане на теоретичен и практически изпит, проведен от комисия от един старши инструктор и двама сертифицирани инструктори, получават правото да обучават в най-основните практики. Изискването към желаещите да започнат обучение за инструктори е да са практикували редовно базовите техники на системата при сертифициран инструктор поне една година преди това.

В момента сертифицираните инструктори в страната са 7 с Мариела. Също така има и 7 асоциирани инструктори. Повечето от тях са в София.