Учителите

Нашите преки учители в системата на УЛТ са Рентао Равазио и Виитао Хоугън.

Рентао Равазио

Рентао Равазио

Старши инструктор и координатор

за Рентао ...

Старши инструктор Рентао Равазио е близък ученик на Мантак Чиа повече от 30 години. Има над 25 години опит в споделяне мъдростта и опита на Универсално Лечебно Тао. Той е съпредседател на Съвета на деветимата заедно с Мантак Чиа.

Рентао ръководи екипа, отговорен за изготвяне на Мисия-Визия на УЛТ и управлява Световния УЛТ Факултет, чрез който координира обучението и сертифицирането на инструкторите в световен мащаб.  Заедно с Грандмастър Мантак Чиа, Рентао е натоварен със задачата да създаде стабилна обучителна система и преподавателски екип, така че знанията на УЛТ да бъдат успешно предадени на на шестте континента.

Чрез компанията си “Пълноценни Хора –  Пълноценна Oрганизация” представя Тao в света на бизнеса, използвайки концепциите за здравна превенция Поток-Радост и 4-Измерно Здраве (4DHealth). Заедно с Виитао Хоугън управлява УЛТ-Швейцария и провежда семинари в много страни.

Като бивш професионален спортист и преподавател Рентао винаги се е стремял да тренира отвътре навън, а не обратно. Това го привлича към УЛТ и с годините той се превръща в близък ученик и асистент на Мантак Чиа и старши инструктор в УЛТ.

Семинарите, които провежда в България са изключително стегнати, наситени с информация и богати на практически упражнения, които не могат да се вместят в нито една книга или обучително видео. Личното му присъствие в залата е толкова силно и увличащо, че дните на семинарите минават като един миг, а вдъхновението, с което ни зарежда помага да преодолеем старите си навици и да практикуваме редовно.

Виитао Хоугън

Виитао Хоугън

Старши инструктор

за Виитао ...

След 15 години журналистика в Швейцария и Лондон, Виитао променя живота cи,  като отива да живee 5 години в Тайланд. Страдаща от мъчителни болки в стомаха, опитва лечение, както чрез западна, така и чрез източна медицина, но нищо не помага да се освободи от болката.  Най-накрая открива таоисткия коремен масаж Чи Ней Дзан (ЧНД). Толкова e изумена от резултатите, че решава да се обучава в центъра на Гранд Мастър Мантак Чиа в Чианг Май, Тайланд.

По време на следването си разбира, че Чи Ней Дзан е клон на една цялостна система – Универсално Лечебно Тао, която служи за духовно изцеление, развитие и сила.

В настоящия момент Виитао Хоугън работи и преподава ЧНД-масаж, преподава като старши инструктор в системата на УЛТ и заедно с партньора си Рентао Равазио ръководи УЛТ – Швейцария.